AGRA - ET SKANDINAVISK KONSERN

Agra er et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern med selskaper lokalisert i Norge, Sverige og Danmark.

Virksomheter

Agra har virksomhetene Stryhns, Mills og Foodmark

Vita hjertego brødskive og grønnsaker

STRATEGI & VISJON

Agras visjon er å gjøre det enklere for alle å leve et liv med god og bærekraftig mat hver dag. Det er slik vi vil vokse og skape verdier.

Vår misjon er å skape gode matopplevelser for forbrukerne i Skandinavia gjennom sterke lokale produkter og merker.

For å nå visjonen har Agra en strategi for lønnsom vekst gjennom sterke merkevarer og konsepter til dagligvaremarkedet og serveringsmarkedet i Skandinavia. Kategoriutvikling skjer i tett samarbeid med kunder.

Ansatt på fabrikken i Fredrikstad pakker margarin.

EIERSTYRING OG KONSERNLEDELSE

Agra er et norsk familieeid konsern og ble startet av Knut K Heje i 1885. Agras prinsipper for eierstyring og ledelse bygger på vårt verdigrunnlag om langsiktighet, handlekraft og passion.

Ærlighet og redelighet er vårt etiske fundament og ledetråden i selskapenes prosesser og daglige drift.

FNs bærekraftsmål

BÆREKRAFT I AGRA

Helt siden starten i 1885 har det vært viktig for oss i Agra å drive ansvarlig, på en måte som gir positiv verdi for samfunn og miljø.

I dag kaller vi dette for vårt bærekraftarbeid.

Gjennom våre selskaper Stryhns, Foodmark og Mills skal vi fortsette å bidra til å løse lokale og globale utfordringer, spesielt innenfor områder hvor vi kan ha stor påvirkning.  Vi bruker FNs bærekraftmål som rammeverk for vår bærekraftstrategi. Hvert selskap har valgt ut målene som er mest forretningskritiske for seg og som de kan påvirke gjennom produktene de selger, sin produksjon og sin leverandørkjede.

Her er Agras policy for bærekraftig forretningspraksis  

Årsrapport Etisk Handel Norge 2020 

Les Bærekraftsrapporten 2020 (pdf)
Emblem forskningsfadder 2021

Forskningsfadder for Kreftforeningen

Agra bidrar til forskning på kreft gjennom å være Forskningsfadder for Kreftforeningen. Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 115 000 medlemmer og 25 000 frivillige. Arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver.

Les mer på Kreftforeningens nettsider