Virksomheter

Agra har virksomhetene Stryhns, Mills og Foodmark

Strategi og visjon

Agras visjon er å gjøre det enklere for alle å leve et liv med god og bærekraftig mat hver dag. Det er slik vi vil vokse og skape verdier.

Vår misjon er å skape gode matopplevelser for forbrukerne i Skandinavia gjennom sterke lokale produkter og merker.

For å nå visjonen har Agra en strategi for lønnsom vekst gjennom sterke merkevarer og konsepter til dagligvaremarkedet og serveringsmarkedet i Skandinavia. Kategoriutvikling skjer i tett samarbeid med kunder.

Eierstyring og konsernledelse

Agra er et norsk familieeid konsern og ble startet av Knut K Heje i 1885. Agras prinsipper for eierstyring og ledelse bygger på vårt verdigrunnlag om langsiktighet, handlekraft og passion.

Ærlighet og redelighet er vårt etiske fundament og ledetråden i selskapenes prosesser og daglige drift.

Bærekraft i Agra

Gjennom våre selskaper Stryhns, Foodmark og Mills skal vi fortsette å bidra til å løse lokale og globale utfordringer, spesielt innenfor områder hvor vi kan ha stor påvirkning. Vi bruker FNs bærekraftmål som rammeverk for vår bærekraftstrategi. Hvert selskap har valgt ut målene som er mest forretningskritiske for seg og som de kan påvirke gjennom produktene de selger, sin produksjon og sin leverandørkjede.

Her er Agras policy for bærekraftig forretningspraksis Årsrapport Etisk Handel Norge 2021

Her finner du bærekraftsrapportene til Mills, Foodmark og Stryhns.

Mills AS vant DLFs bærekraftpris 2022. Les mer her!

Forskningsfadder for Kreftforeningen

Agra bidrar til forskning på kreft gjennom å være Forskningsfadder for Kreftforeningen. Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 115 000 medlemmer og 25 000 frivillige. Arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver.

Les mer på Kreftforeningens nettsider