AGRA - ET SKANDINAVISK KONSERN

Agra er et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern med selskaper lokalisert i Norge, Sverige og Danmark.

Virksomheter

Agra har virksomhetene Stryhns, Mills og Foodmark

rapsblomster

STRATEGI & VISJON

Agras strategiske fokus er lønnsom vekst innenfor næringsmidler med sterke merker og posisjoner i Skandinavia. Med utgangspunkt i vår kjernekompetanse skal konsernet vokse gjennom innovasjon, allianser og oppkjøp.

Agras visjon er å bli det mest fremgangsrike næringsmiddelkonsern i Skandinavia. Med fremgangsrik menes best på et veiet forhold mellom EBIT-margin og vekst.

Eierstyring og konsernledelse

Agra er et norsk familieeid konsern og ble startet av Knut K. Heje i 1885. Agras prinsipper for god eierstyring og ledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for ansatte, aksjonærer og samfunnet for øvrig.

Ærlighet, redelighet og integritet skal være ledetråden i konsernselskapenes prosesser og daglig drift. Konsernet skal etterleve alle samfunnsregler og behandle alle parter med respekt og åpenhet.

Forskningsfadderemblem

Forskningsfadder for Kreftforeningen

Agra bidrar til forskning på kreft gjennom å være Forskningsfadder for Kreftforeningen. Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 118 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver.

Les mer på Kreftforeningens nettsider