Virksomheter

Agra har virksomhetene Stryhns Gruppen, Mills og Foodmark

Strategi og visjon

Agras visjon er å gjøre det enklere for alle å leve et liv med god og bærekraftig mat hver dag. Det er slik vi vil vokse og skape verdier.

Vår misjon er å skape gode matopplevelser for forbrukerne i Skandinavia gjennom sterke lokale produkter og merker.

For å nå visjonen har Agra en strategi for lønnsom vekst gjennom sterke merkevarer og konsepter til dagligvaremarkedet og serveringsmarkedet i Skandinavia. Kategoriutvikling skjer i tett samarbeid med kunder.

Eierstyring og konsernledelse

Agra er et norsk familieeid konsern og ble startet av Knut K Heje i 1885. Agras prinsipper for eierstyring og ledelse bygger på vårt verdigrunnlag om langsiktighet, handlekraft og passion.

Ærlighet og redelighet er vårt etiske fundament og ledetråden i selskapenes prosesser og daglige drift.

Bærekraft i Agra

Gjennom våre selskaper Stryhns Gruppen, Foodmark og Mills skal vi fortsette å bidra til å løse lokale og globale utfordringer, spesielt innenfor områder hvor vi kan ha stor påvirkning. Vi bruker FNs bærekraftmål som rammeverk for vår bærekraftstrategi. Hvert selskap har valgt ut målene som er mest forretningskritiske og som de kan påvirke gjennom produktene de selger, sin produksjon og sin leverandørkjede.

Her er Agras policy for bærekraftig forretningpraksis

Årsrapport Etisk Handel Norge 2022

Her finner du bærekraftsrapportene til Mills, Foodmark og Stryhns Gruppen.

Mills AS vant DLFs bærekraftpris 2022. Les mer her!

Forskningsfadder 2023 Kreftforeningen

Forskningsfadder 2023

Som stolt forskningsfadder for Kreftforeningen ønsker vi å bidra til at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

Vi støtter livsviktig forskning!