Historie

I 1885 grunnla odelsgutten K.K. Heje, fra Flå i Hallingdal, A/S Agra Margarinfabrik på Grünerløkka i Oslo. Agra konsernets hovedkontor ligger på samme adresse, og bedriften er fortsatt eiet og ledet av familien Heje.

Det aktive eierskapet har vært en rød tråd gjennom selskapets historie. Utfordringene har endret seg gjennom årene med industristruktur, merkevarer og forbrukerforståelse i sentrum. Margarin var utgangspunktet, og Melange er et av Norges eldste og mest kjente merkenavn. Melange ble lansert i 1919 og ble raskt en stor suksess. Hør bare hva polfarer Roald Amundsen konkluderte: ”Melange ble anvendt paa hele den siste færd, og den beste anbefaling jeg kan gi Deres produkt er, at samtlige medlemmer trodde de spiste meierismør.”

Agra spilte en ledende rolle, da A/S Margarincentralen ble grunnlagt i 1936. Etter 2. verdenskrig kom velstandsøkning og et kjøpesterkt marked som etterspurte nye og spennende produkter. Margarincentralen startet opp med Mills-produktene som i dag står for den største delen av omsetningen. Nye fabrikker ble bygget, og i 1970 ble A/S Delikat Fabrikker i Drammen kjøpt. Margarincentralen ble til Forenede Margarinfabrikker (Forma) etter en fusjon i 1970. Agra, derimot, eide bare 19 % av Forma og som de øvrige aksjonærene, var Agra kun produsent av margarin- og Mills-produkter. Det ble etter hvert klart at Forma hadde en uhensiktsmessig aksjonærstruktur og for mange produksjonssteder.

En restrukturering var helt nødvendig. I årene som fulgte kjøpte Agra opp de øvrige aksjonærene. Det siste skrittet mot full overtakelse kom med kjøpet av Mustad Industriers posisjon i Forma i 1995. Agra hadde med dette skaffet seg full kontroll og benyttet den nye situasjonen til å effektivisere produksjonsstrukturen og slå salg, markedsføring og produksjon sammen til en ny bedrift: Mills DA. Etter hvert ble også Delikat fusjonert med Mills.

På Agras 120 års jubileum i 2005 kunne man således konstatere at man igjen hadde full kontroll med den samlede virksomheten og at Agra-konsernet på Grünerløkka var blitt én av Nordens ledende næringsmiddelbedrifter. I jubileumsåret var Unilever fortsatt aksjonær med 34 prosent av Agra konsernet. I 2015 ble imidlertid Unilevers aksjer kjøpt tilbake og Agra var igjen et hundre prosent eiet norsk familieselskap.

For å realisere Agra-konsernets visjon og forretningsidé har det blitt bygget opp virksomheter i Sverige og Danmark. I 1995 ble Foodmark Sweden AB kjøpt. I 2010 kjøpte Foodmark Fjällbrynt-produktene, og i 2015 ble Lohmanders AB kjøpt. I Danmark kjøpte Agra Graasten Salater AS i 2003. I 2008 ble Stryhns AS kjøpt og fusjonert med Graasten Salater AS. I 2015 kjøpte Stryhns AS Hafnia AS og Royal AS, og i 2016 ble Jensens Køkken kjøpt.