I 1885 grunnla odelsgutten K.K. Heje, fra Flå i Hallingdal, A/S Agra Margarinfabrik på Grünerløkka i Oslo. Agra-konsernets hovedkontor ligger fortsatt på samme adresse, og bedriften eies og ledes fortsatt av familien Heje. Gjennom organisk vekst og oppkjøp har Agra blitt en betydelig aktør innen matproduksjon i hele Skandinavia.

Det aktive eierskapet har vært en rød tråd gjennom selskapets historie. Utfordringene har endret seg gjennom årene med industristruktur, merkevarer og forbrukerforståelse i sentrum. Margarin var utgangspunktet, og Melange er et av Norges eldste og mest kjente merkenavn. Melange ble lansert i 1919 og ble raskt en stor suksess.

Agra spilte en ledende rolle, da A/S Margarincentralen ble grunnlagt i 1936. Etter 2. verdenskrig kom velstandsøkning og et kjøpesterkt marked som etterspurte nye og spennende produkter. Margarincentralen startet opp med Mills-produktene som i dag står for den største delen av omsetningen.

Nye fabrikker ble bygget, og i 1970 ble A/S Delikat Fabrikker i Drammen kjøpt. Margarincentralen ble til Forenede Margarinfabrikker (Forma) etter en fusjon i 1970. Agra eide bare 19 prosent av Forma og som de øvrige aksjonærene, var Agra kun produsent av margarin- og Mills-produkter. Det ble etter hvert klart at Forma hadde en uhensiktsmessig aksjonærstruktur og for mange produksjonssteder.

En restrukturering var helt nødvendig. I årene som fulgte kjøpte Agra opp de øvrige aksjonærene. Det siste skrittet mot full overtakelse kom med kjøpet av Mustad Industriers posisjon i Forma i 1995. Agra hadde med dette skaffet seg full kontroll og benyttet den nye situasjonen til å effektivisere produksjonsstrukturen og slå salg, markedsføring og produksjon sammen til en ny bedrift: Mills DA i 1997. Etter hvert, i 2002, ble også Delikat fusjonert med Mills.

På Agras 120 års jubileum i 2005 kunne man konstatere at konsernet på Grünerløkka var blitt én av Nordens ledende næringsmiddelbedrifter. Men Unilever var fortsatt tydelig til stede med 34 prosent av aksjene. I 2015 ble imidlertid Unilevers aksjer kjøpt tilbake og Agra var igjen et hundre prosent norskeid familieselskap.

Året etter flyttet Agra og Mills inn i nye og prisvinnende lokaler ved Sofienbergparken. Den tidligere fabrikken er omgjort til kontor og matfaglig senter. Produksjonen som var der tidligere, er flyttet til Mills-fabrikken i Fredrikstad.
I 2020 skjer det endringer i konsernledelsen. Knut G. Heje går av som konsernsjef etter 42 år, blir styreformann i Agra. Knut K. Heje rykker opp fra stillingen som administrerende direktør i Mills og blir ny konsernsjef.

For å realisere Agra-konsernets visjon og forretningsidé har det blitt bygget opp virksomheter i Sverige og Danmark:

Sverige:

1994: Delikat kjøper Rubin Partysallad
1995: Agras datterselskap Delikat kjøper Rydbergs Sallader
2010: Fjällbrynt-produktene kjøpes av Foodmark
2015: Lohmanders AB kjøpes av Foodmark

Danmark:

2003: Agra kjøper Graasten Salater AS
2008: Stryhns AS blir kjøpt opp av Agra og fusjonert med Graasten Salater AS
2015: Stryhns kjøper Hafnia AS og Royal AS
2016: Stryhns kjøper Jensens Køkken
2017: K-salat blir en del av Stryhns
2023: Stryhns Gruppen kjøper Delitaste